מהירות גל

מהירות גל

תיאור ההדמיה:

הדמיה שמאפשרת פעילות חקר מודרך של מהירות הגל


קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - גלים בממד אחד


דף עבודה:
ההדמיה מלווה בשאלות (באנגלית).


 
שמירה:
אין 

 


כתובת ההדמיה:

http://www.compadre.org/osp/EJSS/4020/129.htm?F=1