התפרקות רדיואקטיבית

התפרקות רדיואקטיבית

תיאור ההדמיה:

 

המחשה של תהליכים של התפרקות רדיואקטיבית. אפשר לשנות את המספר ההתחלתי של גרעינים ואת קבוע הדעיכה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

מתקבלים גרפים שכדאי לנתח בכיתה:


קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - הגרעין


דף עבודה:
אין


 
שמירה:
אפשרית

 

כתובת ההדמיה:

 http://www.opensourcephysics.org/items/detail.cfm?ID=8453