מבוא לגלים

מבוא לגלים

תיאור ההדמיה:

באתר מופיעים הסברים בסיסיים והדמיות  בנושא מבוא לגלים


קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - גלים בממד אחד


דף עבודה:
אין

 
שמירה:
אין


כתובת ההדמיה:

 http://www.opensourcephysics.org/items/detail.cfm?ID=3146