תנועת חלקיק טעון

תנועת חלקיק טעון

תיאור ההדמיה:

המחשה טובה מאוד של תנועת חלקיק טעון בשדה חשמלי ומגנטי.

אפשר לשנות:

  • גודלו וסימונו של המטען
  • מסת החלקיק הטעון
  • גודלו וכיוונו של השדה החשמלי
  • גודלו וכיוונו של השדה המגנטי

קישור לתוכנית הלימודים:
אלקטרומגנטיות - השדה האלקטרוסטטי

 

 

דף עבודה:
אין 

שמירה:
צריך להוריד את הקובץ במחשב האישי ולפתוח אותו

 

כתובת ההדמיה:

http://physics.bu.edu/~duffy/Ejs/EP_chapter19/Charge_in_Field.html