קבל לוחות

קבל לוחות

תיאור ההדמיה:

ההדמיה מאפשרת חקר של קבל לוחות, כולל האנרגיה שהוא אוגר. ניתן לשנות את המרחק בין הלוחות ואת הנתונים של החומר הדיאלקטרי (במידה שיש )


קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות - פוטנציאל, קבל וקבלים

 

דף עבודה:

אין 

 

שמירה:
אפשרית

 


כתובת ההדמיה:

http://iwant2study.org/lookangejss/05electricitynmagnetism_16staticelectricity/ejs/ejs_model_capacitor.jar