שדה חשמלי

שדה חשמלי

תיאור ההדמיה:

הסימולציה  של אזור בו קיים שדה חשמלי דו ממדי. ניתן להציב עד חמישה מטענים שונים .
בחלון הסימולציה מתקבלים קווי השדה ומטען בוחן.


פרמטרים ניתנים לשינוי:

  1. מקום המטענים
  2. גודל המטען החשמלי

פרמטרים שמתקבלים

  1. עוצמת השדה
  2. רכיבים של הווקטור עוצמת השדה.

אפשר להשתמש בסימולציה בשיטת POE (נבא-צפה-הסבר).


קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות - השדה האלקטרוסטטי


דף עבודה:
יש, באנגלית
 
שמירה:
אפשרית


 

כתובת ההדמיה:
http://physics.bu.edu/~duffy/Ejs/EP_chapter16/ejs_bu_EField_2D.jar