מסלול, מהירות ותאוצה

מסלול, מהירות ותאוצה

 

 

תיאור ההדמיה:

הדמיה זו עוזרת להבנת ההבדלים בין תנועה מעגלית לתנועה במסלול אליפטי. כדאי להתחיל בדיון על הבדלים אלה ורק לאחר מכן להציג את ההדמיה.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה

 

דף עבודה:

באנגלית

 

שמירה:

אפשרית

 

כתובת ההדמיה:

http://www.compadre.org/osp/EJSS/3921/model7/95.htm