התאוצה הרדיאלית

התאוצה הרדיאלית

תיאור ההדמיה:

ההדמיה מסבירה את השיטה הגרפית למציאת התאוצה הרדיאלית. ההסברים ברורים ומאפשרים למידה מעמיקה

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה – דינמיקה

 

דף עבודה:

רק הסברים באנגלית.

 

שמירה:

אפשרית

 

כתובת ההדמיה:

http://www.compadre.org/osp/EJSS/3921/model6/94.htm