עדשות

עדשות

 

תיאור ההדמיה:

הדמיה שמאפשרת למידה דרך חקר. שרטוטים ברורים.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר – עדשות

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

 כן

 

כתובת ההדמיה:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44365627/lookangEJSworkspace/export/
ejss_model_ThinLenModel05/ThinLenModel05_Simulation.xhtml