שדה כבידה

שדה כבידה

תיאור ההדמיה:

הרחבה של הנושא לצורך הבנתו. כדאי להשתמש בדיון כיתתי.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה – כבידה

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

כן

 

כתובת ההדמיה:

http://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_7gravity/
ejs/ejs_model_GField_and_Potential_1D_v8wee.jar