סופרפוזיציה של גלים

סופרפוזיציה של גלים

תיאור ההדמיה:

המחשה של התהליך. ניתן לשנות פרמטרים שונים או לכתוב את משוואת הגלים.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר – גלים מכניים

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

כן

 

כתובת ההדמיה:

http://iwant2study.org/lookangejss/04waves_11superposition/
ejss_model_wave1d01/wave1d01_Simulation.xhtml