השדה האלקטרוסטטי

השדה האלקטרוסטטי

תיאור ההדמיה:

הדמיה שמאפשרת המחשה טובה של מושגים מופשטים.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות - אלקטרוסטטיקה

 

דף עבודה:

כן

 

שמירה:

יש לשמור את הקובץ לפני תחילת העבודה

 

כתובת ההדמיה:

http://phys23p.sl.psu.edu/simulations/jars/ejs_efield_plotting2.jar