תיאור גרפי של תנועה

תיאור גרפי של תנועה

תיאור ההדמיה:

תיאור מאפיינים באמצעות גרפים

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה-קינמטיקה

 

דף עבודה:

כן, באנגלית

 

שמירה:

יש לשמור את הקובץ לפני תחילת העבודה

 

כתובת ההדמיה:

http://phys23p.sl.psu.edu/simulations/jars/ejs_motion_csp_V2.jar