תנועה במישור

תנועה במישור

תיאור ההדמיה:

הדמיה של מאפייני התנועה מיקום, מהירות, תאוצה) של גוף שנע במישור דו ממדי.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה – קינמטיקה

 

דף עבודה:

כן, באנגלית

 

שמירה:

יש לשמור את הקובץ לפני תחילת העבודה

 

כתובת ההדמיה:

http://phys23p.sl.psu.edu/simulations/jars/ejs_kinematics_2D.jar