מופעיי הירח

מופעיי הירח

תיאור ההדמיה: 

ההדמיה היא בסיס מצויין להסברים על המתרחש והסתכלויות מזוויות שונות

 

קישור לתוכנית הלימודים:

נושא להרחבה.

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

אפשרית

 

כתובת ההדמיה:

http://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_7gravity/
ejss_model_MoonPhases/MoonPhases_Simulation.xhtml