מודל גל סינוס

מודל גל סינוס

 

תיאור ההדמיה:

תיאור גרפי של גל סינוס, המאפשר שינוי כל הפרמטרים

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר – גלים מכניים

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

אפשרית

 

כתובת ההדמיה:

http://iwant2study.org/lookangejss/04waves_12generalwaves/
ejss_model_Wave_representations_v5/Wave_representations_v5_Simulation.xhtml