תנע בהתנגשות שני גופים

תנע בהתנגשות שני גופים

תיאור ההדמיה:

חקירת של התנגשות של שני גופים נקודתיים. אפשר לבדוק את השפעת כל הפרמטרים הרלוונטיים. 

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה – תנע ושימורו

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשרית 

 

 

 

כתובת ההדמיה:

http://physics.bu.edu/~duffy/NS548_simulations/ejs_ITOP_Momentum.jar