תנועה דו ממדית וחוק ההתמדה

תנועה דו ממדית וחוק ההתמדה

תיאור ההדמיה:

הדמיה מציגה מטוס, ממנו משוחררת חבילה. ניתן לחקור את תנועת החבילה, ממערכות ייחוס שונות, לשרטט גרפים ועוד...

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשר להוריד (http://www.compadre.org/OSP/document/ServeFile.cfm?ID=9972&DocID=1592&DocFID=8175&Attachment=1 )

 

כתובת ההדמיה:

http://www.compadre.org/OSP/document/ServeFile.cfm?ID=9972&DocID=1592