נפילה אנכית וזריקה אופקית

נפילה אנכית וזריקה אופקית

תיאור ההדמיה:

הדמיה בעזרתה ניתן להשוות בין תנועה של שני גופים, אחד שנופל חופשי אנכית ואחר שנזרק אופקית.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - קינמטיקה

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשרית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתובת ההדמיה:

http://mrmaloney.com/mr_maloney/simulations/jar-files/ejs_mem2_FreeFall.jar