מקום, מהירות ותאוצה

מקום, מהירות ותאוצה

יאור ההדמיה:

הדמיה בעזרתה ניתן לבדוק את הבנה של מושגים קינמטיים.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - קינמטיקה

 

שמירה:

אפשרית 

 

כתובת ההדמיה:

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=189.0