סופרפוזיציה בשני ממדים

סופרפוזיציה בשני ממדים

תיאור ההדמיה:

הדמיה לחקירת סופרפוזיציה של גלים מכנים.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - גלים מכניים ואלקטרומגנטיים

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשרית 

 

כתובת ההדמיה:

http://physics.bu.edu/~duffy/Ejs/EP_chapter25/ejs_bu_TwoD_Interference.jar