דמות בעדשה מרכזת

דמות בעדשה מרכזת

תיאור ההדמיה:

הדמיה שמאפשרת חקירת היווצרות דמות בעדשה מרכזת דקה. נבדקים גם מגבלות המודל של עדשה דקה.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - תופעות יסודיות של האור

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשרית 

 

כתובת ההדמיה:

http://physics.bu.edu/~duffy/Ejs/EP_chapter24/ejs_bu_converginglens_rays.jar