חוק סנל

חוק סנל

תיאור ההדמיה:

הדמיה שמאפשרת המחשת חוק סנל.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - תופעות יסודיות של האור

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשרית 

 

כתובת ההדמיה:

http://physics.bu.edu/~duffy/Ejs/EP_chapter24/ejs_bu_Refract_Snell.jar