שבירת האור ועיקרון פרמה

שבירת האור ועיקרון פרמה

תיאור ההדמיה:

הדמיה זו מתאימה למיני חקר, מפני שמאפשרת לגלות את עיקרון פרמה תוך חקירת מהלך האור במעבר מתווך אחד לשני.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - תופעות יסודיות של האור

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשרית 

 

כתובת ההדמיה:

http://physics.bu.edu/~duffy/Ejs/EP_chapter24/ejs_bu_Refract_time.jar