ויקי בפיזיקה

ויקי מעבדה
רשימה ארוכה של ניסויים, הסברים, ציוד ועוד..
WIKI IB
ויקי שכולל חומרי למידה רבים בנושאים מתוכנית הלימודים הבינלאומית לבגרות.
ויקי שיתופי
עבודה שיתופית של מורי פיזיקה, שכוללת חומרי למידה מגוונים.