מורים בראשית דרכם

קינמטיקה באמצעות גרפים

קינמטיקה באמצעות גרפים

כמעט ללא חישובים!
סדרת פעילויות, מבוססות גרפים, להוראת קינמטיקה .
הבנת גרפים בקינמטיקה

הבנת גרפים בקינמטיקה

הבנת הגרפים בקינמטיקה היא אחת מהמיומנויות הבסיסיות המצופות מתלמידי פיזיקה.
עם זאת, מתברר שלתלמידים יש הרבה תפיסות מוטעות וקשיי למידה.
המאמר המוצג כאן מתאר מהלך לימודי כדי להתגבר על כמה מהקשיים האלה.
תנועה בקוו ישר

תנועה בקוו ישר

פרק שלם מתוך הספר Etkina, College Physics AP® Edition