השתלמויות יולי

 • 5/07/2017 - מבניה להמשגה
  סדנה לבנייה וכיול של מכשירי מדידה מחומרים מתכלים ותכנון למידה מבוססת פרויקטים.

 

 • 17/07/2017 - הוראת הפיזיקה בגישה חוקרת - מעבדות 
  ההשתלמות מקנה 30 שעות מתוך 240 שעות למורים שמשתתפים, או ישתתפו בעתיד, בתוכנית ההכשרה להנחיית פיזיקה מחקרית שמתקיימת במכון ויצמן למדע. ההשתלמות פתוחה לכלל מורי הפיזיקה המלמדים בתיכון.

 

 • 23/07/2017 - פיזיקה מחקרית - התנסות בפרויקט מחקרי
  ההשתלמות מקנה 30 שעות מתוך 240 שעות למורים שמשתתפים, או ישתתפו בעתיד, בתוכנית ההכשרה להנחיית פיזיקה מחקרית שמתקיימת במכון ויצמן למדע. ההשתלמות פתוחה לכלל מורי הפיזיקה המלמדים בתיכון.

 

 

 • 0/07/2017 - פיזיקה מחקרית - מידול חישובי
  ההשתלמות מקנה 30 שעות מתוך 240 שעות למורים שמשתתפים, או ישתתפו בעתיד, בתוכנית ההכשרה להנחיית פיזיקה מחקרית שמתקיימת במכון ויצמן למדע. ההשתלמות פתוחה לכלל מורי הפיזיקה המלמדים בתיכון.