השתלמויות יוני

 

  • 29/06/2017 - השתלמות וידאו-דידקטיקה ("וידקטיקה")
    וידאו-דידקטיקה ("וידקטיקה" היא תכנית המיועדת לתת כלים להנחיית שיח עם מורים המבוסס על תיעוד עצמי של שיעוריהם בוידאו. התכנית מתנהלת במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן והיא ממומנת על ידי קרן טראמפ.