עבודה ואנרגיה מכנית

דף העבודה כולל שאלות בהיבטים ובדרכי היישום בפתרון בעיות בהסתייעות בעבודה ואנרגיה. הקובץ כולל שאלות הקשורות למשפט עבודה-אנרגיה, חוק שימור האנרגיה המכנית, מיומנויות אורייניות (בדגש על קריאת גרפים, שרטוט גרפים והפקת מידע מגרפים ותרשימים). דף העבודה מבוסס על סיכומים, שאלות ופתרונות של אלינה קולטון – תודות לאלינה.
  הפנייה לפעילות