כלוב פאראדיי

5/02/2015

תיאור:

סרטון מציג כיצד ניתן לחסום שדות מגנטיים של טלפונים ניידים באמצעות כלוב פאראדיי