מיומנויות

דפי העבודה מופיעים גם ב-  - האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

מיומנויות אורייניות

דף העבודה כולל 21 שאלות העוסקות בשלושה נושאים אורייניים מרכזיים – ניסוח הסבר מדעי, מעבר מייצוג בתרשים לייצוג מילולי ומעבר מייצוג בגרף לייצוג מילולי.

ייצוג תוצאות ניסוי באמצעות גרף

לכל אחד מהגרפים הנתונים יש לתאר ניסוי שבעזרתו ניתן היה להפיק את הגרף ולתאר מה ניתן להסיק מהגרף על הקשר בין הגדלים שנמדדו בניסוי.

קשר בין הגרף ובין הכותרת שלו

הצעת כותרת לגרפים הנתונים כך שתתאים כדי לתאר את מה שמצוג בגרף.

הפקת מידע מגרף

כדי לענות על השאלות יש לקרוא את התשובות מתוך הגרף הנתון בכל שאלה.

שיפוע הגרף ומשמעותו

בכל אחד מהגרפים יש לחשב את ערך שיפוע הגרף ולתאר במילים את משמעותו.