קרינה וחומר

רדיואקטיביות 1

השאלות מתוך פרק ו' של הספר נושאים בפיזיקה של המאה העשרים מאת רפי כהן. השאלות עוסקות בהתפרקויות רדיואקטיביות לסוגיהן, וכן בנושאים של מקדם הדעיכה, זמן מחצית חיים ותיארוך. השאלות מלוות בפתרונות מלאים הלקוחים מתוך המדריך למורה הנלווה לספר.
21/05/2014

התפרקות רדיואקטיביות - פעילות אינטרנטית

29/05/2015

האפקט הפוטואלקטרי - תרגול וחזרה

29/05/2015

מודל האטום

29/05/2015

התאבכות ועקיפה

29/05/2015