השראה אלקטרומגנטית

חומרי למידה לחזרה ותרגול

 

 

שאלות בגרות

 

 מהשנים 2000 - 2015

 

 

 

חומרים לתרגול

 

דף עבודה 1

 

דף עבודה 2

 

דגם הוראה

 

אוסף שאלות

 

מצגת שאלות פתורות

 

 

 

הדמיות

 

כל אחת מההדמיות יכולה לשמש לשיעורי בית או לדיון בכיתה

 

 

הדמיה המאפשרת חקירת כל הפרמטרים המשפיעים על היווצרות ה-כ.א.מ. המושרה

 

הסבר מפורט של  

 

חוק פרדיי-הסברים, הדמיה, גרפים

 

 ייצוג גרפי של היווצרות כ.א.מ. המושרה