לקראת בגרות

מדור זה כולל דפי עבודה לחזרה ותרגול של התלמידים בנושאים שונים יחד עם מידע מנהלתי חשוב בהקשר לבחינות בגרות (סמלי שאלון עדכניים, תאריך ושעות היבחנות לפי שאלונים, קישור לאתר הבגרויות של משרד החינוך) וכן המלצות של מורים לחזרה ותרגול.
ציבור המורים מוזמן להעביר לצוות אתר המורים המלצות נוספות וכן להעלות בחינות מתכונת (רצוי עם פתרונות) לפורום בחינות תשע"ו (2016)

צוות האתר מאחל עבודה נעימה ובהצלחה רבה

מכניקה

מכניקה

אלקטרומגנטיות

אלקטרומגנטיות

קרינה וחומר

קרינה וחומר

מעבדה

מעבדה

מיומנויות

מיומנויות

מורים מציעים

מורים מציעים

חומרים נוספים

חומרים נוספים