המלצות קודמות במעבדה

משאלות לחקר

משאלות לחקר

מתוך אתר משרד החינוך
מקדם שבירה

מקדם שבירה

דו"ח מעבדה , אחרי פעילות חקר למציאת הקשר בין מליחות תמיסה ומקדם השבירה שלה.

המרת יחידות

נושא חשוב, מוצג בצורה ברורה

ניסויי מעבדה - הנחיות לביצוע יעיל של ניסויים

אתר הכולל הנחיות לביצוע יעיל של ניסויי מעבדה החל משלב ההכנה לניסוי, ביצוע הניסוי וכתיבת דו"ח הניסוי. האתר מיועד לתלמידים, ללבורנטים ולמורים.