תנועה בקו ישר - תרגול

סדרת תרגילים  מבוססים יישומונים, לסיכום הנושא "תנועה בקוו ישר". התרגילים מתאימים לסיכום הפרק.

 

תרגילים  ושאלות עם פתרון