בחינות לדוגמה

לאור השינויים במבנה בחינת הבגרות השנה כפי שפורסמו בחוזר המפמ"ר האחרון, nמתפרסמת כאן גרסה מחודשת של שאלוני הדוגמה שנמצאים באתר המפמ"ר , בעריכה של אבי רהב. השאלונים הותאמו למבנה החדש, ללא שינוי בתוכן השאלות.
כל המורים מוזמנים לשלוח בחינות לפי מבנה החדש של הבחינה, לטובת כולנו.
  שאלון לדוגמה מספר 1
  שאלון לדוגמה מספר 2

עוד חדשות