אוסף שאלות

הכנה לבגרות במכניקה

הכנה לבגרות במכניקה

שאלות לתלגול באתר EMATH
אוסף בחינות ותשובות בפיסיקה 5 יח"ל

אוסף בחינות ותשובות בפיסיקה 5 יח"ל

מכינת מדעי ההנדסה ומדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

שאלות עם פתרון מודרך

נמצאות באל"פ, האתר לתלמידי פיזיקה. ניתן להפנות תלמידים.

סדרת שאלות סגורות במכניקה

שאלות קצת אחרות

מורים מציעים

החומרים מובאים כלשונם, כפי שהועברו לפירסום, ללא עריכה.