למידה בדרך החקר ב' - פיזיקה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.
ההתקדמות הטכנולוגית המואצת מציבה אתגר פדגוגי בפני מערכת החינוך לאפשר לתלמידים, לפתח כישורי חשיבה מסדר גבוה, כישורי עבודה צוות, חינוך התלמידים לחשוב כחוקרים, לעודד את הסקרנות הטבעית, וגם להביא לידי ביטוי את היכולות של כל התלמידים לחשיבה ביקורתית ויצירתית. השגת יכולת זו בקרב התלמידים מחייבת  שינוי בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה (ה.ל.ה). השינוי כרוך במעבר מלמידה המדגישה שינון של מידע, ללמידה משמעותית, המדגישה פיתוח הבנה מעמיקה של תכנים ויכולות למידה וחשיבה. הלמידה בדרך החקר מבוססת על השקפה זו וניתנת ליישום בכל תחומי הדעת. קורס זה עשויי לתת מענה ותמיכה למורים שישלבו בהוראה שלהם למידה בדרך החקר והערכת תוצריה.

 

קהל היעד


מורים לפיזיקה בחטיבה העליונה שהשתתפו והשלימו את חובותיהם באחד מהקורסים הבאים: למידה בדרך החקר א' (מתוקשב, מטח) ו/או קורס  אחר בפיזיקה מחקרית.


תאריך 21/01/2018 - 30/06/2018
מיקום קורס מקוון
מארגן האירוע ד"ר רחלה תורג'מן
הדפסשלח לחבר