תנועה הרמונית

תוכנית הלימודים

פירוט נושאי הפרק "תנועה הרמונית" שיש ללמד על פי תוכנית הלימודים, כולל שעות ההוראה המומלצות והערות דידקטיות.

חומרי למידה ממוינים לפי תוכנית הלימודים

חומרי הוראה ולמידה מאתר מורי הפיזיקה ממוינים לפי נושאים ותת נושאים של תכנית הלימודים.

חומרי למידה ממוינים לפי סוג

פעילויות ודפי עבודה, חלקם מקוריים וחלקם מתורגמים, שנועדו לעבודה עצמאית של התלמידים או לעבודה ולדיון בכיתה.

הדגמות וניסויים

הניסוי הוא חלק חשוב בהוראת הפיזיקה, כאן ניתן למצוא מגוון רעיונות לניסויים והדגמות

מולטימדיה

האמצעים הדינמיים הם כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. ניתן להמחיש בעזרתם את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. כאן תמצאו לקט של קישורים לאמצעים דינמיים בנושא תנועה הרמונית, בליווי תיאור, הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.

מורים מציעים

חומרים שאתם מעונינים לחלוק עם עמיתיכם: מבחנים, בחנים, פעילויות מעניינות, רעיונות לשיעורים ולניסויים ועוד - כיד הדמיון הטובה. החומרים מפורסמים כלשונם ללא עריכה.

מאמרים

אוסף מאמרים בהוראת הפיזיקה שפורסמו בכתבי-עת מדעיים