הצטיידות מעבדת הפיזיקה

לרכזי הפיזיקה שלום,

במסגרת המאמץ הלאומי המושקע בהשבחת הוראת הפיזיקה, הוחלט במשרד החינוך להקצות תקציב להצטיידות מעבדות הפיזיקה בבתי הספר.

 

רכזי הפיזיקה בבתי הספר מתבקשים לפעול על פי ההנחיות בקובץ המצורף להודעה זו

 

 

  מסמך להצטיידות מעבדת הפיזיקה