הוראת פיזיקה בגישה תרבותית רחבה

חומרים מההשתלמות

גישה חדשה להוראת הפיזיקה

תפקיד ההדגמות בהוראה מושגית

מאמר העוסק בחשיבות ההדגמות בתהליך הוראת הפיזיקה שפורסם בספטמבר 2013