מאמרים


Wittmann, M.C. (1996), University of Maryland, College Park Physics Education Research Group

המאמר מציג ממצאי מחקרים העוסקים בקשיי תלמידים בנושא גלים מכניים. הקשיים השונים קשורים זה לזה.כשלתלמידים יש קשיים בהפרדת כיוון התנועה של הגל מן התנועה של התווך, קשיים אלה משתקפים בתיאורים המתמטיים שבהם משתמשים התלמידים. כשלתלמידים יש מיסקונספציות לגבי עקרון הסופרפוזיציה, הם גם אינם מבינים מהו גל. מהו גל? כיצד הוא נוצר? התפשטות גל דרך תווך; אינטראקציה בין גלים; ועוד. בסוף המאמר יש תקציר של המאמרים המרכזיים בנושא.

למאמר