שיטות הוראה ומערכי שיעור

·         שיעור פתיחה בפיזיקה, מאת הניה ווילף  ללא עריכה

·         מיקרוסקופ, מצגת תלמיד מביה"ס  "בגין" בראש העין בנושא מיקרוסקופ ללא עריכה  

·         העין והמשקפיים, מצגת תלמיד מביה"ס בגין בראש העין בנושא העין, ללא עריכה