מאמרים

 

במאמר זה מדווח על מחקר שתוכנן, כדי לזהות מושגי תלמידים במעגלים חשמליים פשוטים. השאלון כלל בעיקר שאלות איכותיות שמטרתן לבחון את הבנת התלמידים לגבי הקשרים הפונקציונליים בין המשתנים במעגל חשמלי. 

הפנייה למאמר

הפנייה לקובץ השאלון המופיע במאמר, לשימוש בכיתה