חומרי למידה ממוינים לפי תוכנית הלימודים

2.1 פוטנציאל והפרש פוטנציאלים

2.2 קיבול וקבלים, חומרים דיאלקטריים