ניסויים מצולמים

 

הניסויים מתאימים לתוכנית הלימודים

"החוק השני של ניוטון" – מדידה באמצעות רשם זמן

ניסויי מעבדה מצולמים

"התנגשות פלסטית" – מדידה באמצעות רשם זמן

ניסויי מעבדה מצולמים

גלוונומטר טנגנטי

ניסויי מעבדה מצולמים

האפקט הפוטואלקטרי

ניסויי מעבדה מצולמים

כא"מ ומתח הדקים

ניסויי מעבדה מצולמים