אופטיקה גיאומטרית - סרטון המציג אשליות אופטיות מבוססות על שבירת האור

סרטון :יוצרים אשליות אופטיות מבוססות על שבירת האור.