הערכה לשם למידה

 

הערכה לשם למידה

הערכה לשם למידה היא מעשה מורכב, הכרוך בחמישה מהלכים, בתרבות הערכה ובהקשר בית-ספרי. פרופ’ מנוחה בירנבוים מתארת את המרכיבים הללו, החיוניים ללמידה ולצמיחה, ומנתחת אותם במאמר שפורסם ב-2007

 עקרונות הערכה לשם למידה

 

הרצאה מוקלטת