אוסף סרטונים, בכמעט כל נושאי תוכנית הלימודים

שימוש בסרטונים הפך בשנים אחרונות לכלי חשוב בהוראת מדעים. 

כאן תמצאו אוסף סרטונים, בכמעט כל נושאי תוכנית הלימודים. אפשר להציג  אותם בשיעור (כפתיח או כסיכום) או לנתח אותם בעזרת תוכנה מתאימה.

Tracker - תוכנה לניתוח סרטים

מדריך מצולם